Skip to content

Projekt prepojením prírode blízkych riešení starostlivosti o mestskú zeleň s integráciou ľudí so znevýhodnením a tiež zapájaním niekoľkých cieľových skupín do spoločných aktivít prinesie príklad sociálnej inovácie, pri kladení dôrazu na jeho trvalú udržateľnosť a postupnom rozvoji a ďalšie aktivity.

Vytváraním príležitosti pre sebarealizáciu a pracovnú terapiu ľuďom s duševným a mentálnym postihnutím prispieva k ich integrácii do spoločnosti a vytvára podmienky pre získavanie zručností potrebných na uplatnenie na trhu práce.

Zahrnutím do starostlivosti o rožňavskú mestskú zeleň alternatívnych prírodných riešení prispieva k environmentálnym prínosom životného prostredia obyvateľov mesta.

Vytváraním príležitostí spoločných aktivít ľudí s duševným alebo mentálnym postihnutím so širokou verejnosťou prispieva k búraniu predsudkom a sociálnej integrácii.

Vytvorením prostredia pre vhodného pre vzdelávacie aktivity pre deti a mládež prispieva k obohacovaniu vzdelávacieho procesu.


Warning: foreach() argument must be of type array|object, bool given in /data/f/4/f49176ca-8f2c-42bf-abeb-c85c625fb736/druziva.sk/web/wp-content/plugins/google-language-translator/google-language-translator.php on line 262

Warning: Undefined variable $items in /data/f/4/f49176ca-8f2c-42bf-abeb-c85c625fb736/druziva.sk/web/wp-content/plugins/google-language-translator/google-language-translator.php on line 268

Warning: foreach() argument must be of type array|object, bool given in /data/f/4/f49176ca-8f2c-42bf-abeb-c85c625fb736/druziva.sk/web/wp-content/plugins/google-language-translator/google-language-translator.php on line 262

Warning: Undefined variable $items in /data/f/4/f49176ca-8f2c-42bf-abeb-c85c625fb736/druziva.sk/web/wp-content/plugins/google-language-translator/google-language-translator.php on line 268