Skip to content

Ovečky majú stálu ohradu hneď vedľa Domova sociálnych služieb Jasanima, kde sa o ne starajú ich klienti. Podľa svojich zručností vykonávajú práce súvisiace s kŕmením a starostlivosťou o ne.

Činnostná terapia je liečba zamestnávaním. Niekedy je označovaná aj ako pracovná terapia či ergoterapia. Jej cieľom je prostredníctvom zapájania človeka do tvorivých, zmysluplných a rehabilitačných činností rozvíjať kognitívne, sociálne, motorické a osobnostné kompetencie, dosiahnutie pozitívnej zmeny v správaní.  

Niektorí klienti môžu činnosťou získať zručnosti, vďaka ktorím sa môžu uplatniť na trhu práce.

Ohrada s ovečkami je súčasťou rozvíjajúceho sa vzdelávacieho environmentálneho areálu, ktorého súčasťou sú aj včelie úle a náučný chodník.


Warning: foreach() argument must be of type array|object, bool given in /data/f/4/f49176ca-8f2c-42bf-abeb-c85c625fb736/druziva.sk/web/wp-content/plugins/google-language-translator/google-language-translator.php on line 262

Warning: Undefined variable $items in /data/f/4/f49176ca-8f2c-42bf-abeb-c85c625fb736/druziva.sk/web/wp-content/plugins/google-language-translator/google-language-translator.php on line 268

Warning: foreach() argument must be of type array|object, bool given in /data/f/4/f49176ca-8f2c-42bf-abeb-c85c625fb736/druziva.sk/web/wp-content/plugins/google-language-translator/google-language-translator.php on line 262

Warning: Undefined variable $items in /data/f/4/f49176ca-8f2c-42bf-abeb-c85c625fb736/druziva.sk/web/wp-content/plugins/google-language-translator/google-language-translator.php on line 268