Skip to content

Zatiaľ štyri ovečky budú fungovať ako prírodné kosačky vybraných trávnatých plôch na území mesta Rožňava. Ich uplatnenie napodobňuje tradičný spôsob hospodárenia v krajine a táto forma údržby má viacero ekologických výhod.

Pasenie hospodárskych zvierat zvyšuje kvalitu trávnatého porastu. Zvieratá pri pasení pomáhajú rozširovať semená tráv a iných rastlín. 

Medzi hlavné výhody patrí aj obnova biologickej aktivity pôdy vďaka trusu zvierat, spásané územie prirodzene hnoja.

Postupné kvitnutie nerovnomerne spásaných rastlín rozširuje potravu pre opeľovačov počas celého roka.

Zvyšuje sa rozmanitosť druhov rastlín na ploche a zároveň aj rozmanitosť živočíchov na nej žijúcich.

Dôležitá je aj primeraná regulácia krovitých porastov.

Nesporným prínosom je tiež fakt, že starostlivosť o zvieratá je finančne výhodnejšia než údržba strojov a platenie pracovníkov. Kosenie strojmi je často spojené s vysokou spotrebou paliva, výparmi zo strojov, či hlukom.

Pohľad na pasúce sa ovečky mierni stres a pôsobí upokojujúco.